nasze usługi

Poniżej znajdziesz listę usług z jakich możesz skorzystać w firmie MarInn

w czym możemy ci pomóc…

dangerous goods

Doradztwo w zakresie składowania, przeładunku i przeładunku niebezpiecznych ładunków w portach i transporcie morskim i śródlądowym. Wydawanie deklaracji IMDG i ADN.

uav assisted surveys

Przy każdej świadczonej przez nas inspekcji uwzględniamy możliwość i potrzebę wykorzystania bezzałogowych pojazdów latających – dronów wyposażonych w kamery z optyką wysokiej rozdzielczości, które mogą dotrzeć do odległych i niedostępnych lokalizacji.

LNG shipping expertise

Konsultacje eksperckie dotyczące przewozu, przeładunku i metod przechowywania skroplonego gazu ziemnego LNG.

hull & machinery survey

Ocena szkód wyrządzonych statkom w wyniku kolizji, wejścia na mieliznę, pożarów i kontaktów z obiektami stałymi i pływającymi oraz awarii urządzeń maszynowych.

ON-HIRE & OFF-HIRE CONDITION SURVEY

Kontrola wzrokowa przeprowadzona w momencie wyczarterowania lub zwrócenia statku od/do armatora.

ON-HIRE & OFF-HIRE bunker SURVEY

Oszacowanie dokładnej ilości paliwa, oleju napędowego i oleju smarnego na pokładzie statku, który został wyczarterowany lub zwrócony armatorowi.

DRAFT SURVEY

Ustalenie masy ładunku załadowanego lub rozładowanego poprzez odczyt zanurzeń statku i porównanie załadowanych i pustych wyporności.

small craft survey

Inspekcje po uszkodzeniu. Inspekcje ewaluacyjne. Inspekcje przed zakupem.