O Nas

Zastanawiasz się kim jesteśmy i dlaczego miałbyś Nas wybrać? Sprawdź poniżej!

Innowacyjne metody i nowe technologie

Wdrażamy nowe technologie w branży rzeczoznawstwa
i ekspertyz morskich. Propagujemy stosowanie dronów,
kamery 4K i oprogramowania komputerowego do wykonywania naszych ekspertyz, co czyni naszą pracę dla Ciebie bardziej kompleksową i niezawodną.

Myślenie przyszłościowe

Myślimy o przyszłości. Chcemy być przy Tobie i zaoferować Ci naszą pomoc, gdy gospodarka morska napotyka nowe wyzwania, takie jak problemy
z cyberbezpieczeństwem żeglugi lub ochroną środowiska przed szkodliwymi emisjami ze statków.

Pogromcy problemów

Nasza rozległa wiedza i doświadczenie w dziedzinie żeglugi handlowej sprawiają, że jesteśmy prawdziwymi pogromcami problemów – oznacza to, że nie ma takich problemów, z którymi nie moglibyśmy sobie poradzić!

Wsparcie klienta

Kompleksowo dbamy o naszych klientów.

Usługi świadczymy na miejscu, u swoich klientów, jesteśmy mobilni i niezawodni.

Świadczymy usługi najwyższej jakości po konkurencyjnej cenie rynkowej.

Nasza historia

MarInn to start-up oparty na innowacyjnym podejściu do branży ekspertyz morskich. Założony w kwietniu 2019 r. w Szczecinie przez dwóch specjalistów z branży morskiej, a następnie prowadzona jako mała firma rodzinna, w której jakość świadczonych usług jest najważniejsza.

Odbiorcami projektu są armatorzy statków morskich i śródlądowych, właściciele obiektów portowych, stocznie, czarterujący tychże wymienionych, ubezpieczyciele morscy i odbiorcy towarów transportowanych drogą morską i żeglugą śródlądową.

Projekt zakłada wprowadzenie innowacyjności w branży rzeczoznawstwa morskiego, głównie poprzez wykorzystanie nowych technologii, dotychczas nie wykorzystywanych w świadczeniu tego typu usług.

Przygotowanie ekspertyzy morskiej (np. ekspertyza ładunku, pomiary ilości ładunku, kontrola czystości ładowni, ocena uszkodzeń statków i obiektów portowych, kontrola metod sztauowania i mocowania itp.), będącej naszym produktem końcowym, często wiąże się z trudnością dostępu do miejsca podlegającego ocenie (np. badanie kadłuba statku pływającego, odczyt zanurzeń, kontrola czystości lub uszkodzeń ładowni, zbiorników, zbiorników balastowych, miejsc zlokalizowanych na dużych wysokościach, bez bezpośredniego dostępu dla inspektora).

W tym celu MarInn wdraża drony wyposażone w kamery rejestrujące obraz na żywo w rozdzielczości 4K i aparaty fotograficzne z wysokiej klasy optyką do stosowania w odległych obszarach, które są kontrolowane przez inspektora morskiego. Umożliwia to bezpieczny i prawie nieograniczony dostęp do wszystkich części kadłuba statku, jego wyposażenia oraz gabarytowych obiektów portowych. Umożliwi nam to zbieranie dokumentacji fotograficznej i filmowej, która zostanie następnie wykorzystana do przygotowania szczegółowych i profesjonalnych raportów eksperckich. Metody inspekcji dronami się dopiero na wczesnym etapie wdrażania w sektorze morskim na całym świecie.

Kolejną nowością na rynku morskim, która jest obecnie na etapie rozwoju w Naszej Firmie jest wykorzystanie dronów do pomiaru składu gazów spalinowych emitowanych przez statki morskie zawijające do portów. Morze Bałtyckie w ramach Konwencji MARPOL z 1997 r. objęte jest Obszarem Kontroli Emisji (ECA), który dotyczy głównie limitów emisji tlenków siarki i azotu oraz cząstek stałych do atmosfery. Nasze drony przelatując nad kominami statków poruszających się po portach morskich lub zacumowanych przy nabrzeżu, używając zainstalowanych na nich urządzeń pomiarowych, przeanalizują skład emitowanych gazów. Po przetworzeniu tych danych w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym nasz inspektor wyda raport dotyczący spełnienia lub naruszenia norm emisji tlenków azotu i siarki oraz cząstek stałych. Umożliwi to dbanie o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne i znacząco przyczyni się do walki na szeroką skalę ze smogiem.

Kolejnym problemem, z którym MarInn zamierza się zmierzyć, jest problem cyberbezpieczeństwa żeglugi handlowej. Armatorzy, porty, a zwłaszcza statki morskie i śródlądowe z zainstalowanymi na nich sieciami komputerowymi, są obecnie coraz popularniejszymi celami ataków hakerów. Takie ataki mogą powodować wyłączenie jednostek morskich lub portowych z eksploatacji powodując straty finansowe. Co gorsze, mogą również być przyczyną zanieczyszczenia środowiska (np. w przypadku ataku na systemy przeładunkowe tankowców) lub nawet stanowić zagrożenie dla życia załogi (np. w przypadku ataku na systemy kontroli napędu statku lub zakłócenia działania urządzeń nawigacyjnych). MarInn dołoży starań, aby wykorzystując wsparcie specjalistów IT i AI oraz ośrodków badawczych Akademii Morskiej w Szczecinie wykonać niezbędne badania w celu opracowania standardów przeprowadzania inspekcji statków w celu poprawy ich bezpieczeństwa cybernetycznego.

mgr inż. kpt. ż.ś. Jakub Kucharski

mgr inż. kpt. ż.ś. Jakub Kucharski

Założyciel i właściciel MarInn

Pomysłodawca i główny aktywista start-up’u MarInn.
Jakub to profesjonalista morski, absolwent trzech kierunków technicznych: Nawigacji morskiej (inż.), Mechatroniki (inż.) i Transportu Zintegrowanego (magister inż.) na Akademii Morskiej w Szczecinie; kapitan żeglugi śródlądowej; starszy oficer pokładowy marynarki handlowej z 7-letnim doświadczeniem oficerskim w eksploatacji różnych typów statków morskich, w szczególności dużych tankowców do przewozu gazów skroplonych luzem (zbiornikowce LNG), niezależny członek i zaprzysiężony ekspert Krajowej Izby Gospodarki Morskiej KIGM oraz Stowarzyszenia Ekspertów Morskich MEA; ekspert ADN.
Do problemów, w których specjalizuje się Jakub należą kwestie nawigacyjne, eksploatacja urządzeń nawigacyjnych, pokładowych i ładunkowych oraz opieka nad statkiem i ładunkiem, w szczególności zagadnienia związane z transportem skroplonego gazu ziemnego LNG.
Drugim filarem zainteresowań Jakuba jest żegluga śródlądowa. Specjalizuje się w szczególności w zyskującej na popularności tematyce wykorzystywania LNG jako paliwa żeglugowego. Obecnie rozwija on tę ścieżkę swojej kariery zawodowej, spełniając się w roli zastępcy kapitana pierwszej europejskiej śródlądowej barki-bunkierki LNG Flexfueler001 należącej do holenderskiej firmy Titan LNG, operującej w rejonie ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia).

mgr inż. Wacław Kucharski

mgr inż. Wacław Kucharski

Wspólnik MarInn

Wacław jest ekspertem w dziedzinie mechaniki w żegludze morskiej
i śródlądowej oraz morskim profesjonalistą, stanowi on cenny kapitał osobowy dla MarInn, dostarczając swojej ogromnej wiedzy jako partner
w firmie MarInn w szczególności w kwestiach technicznych eksploatacji statków siłowni okrętowych i urządzeń pomocniczych.
Wacław jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej
w Szczecinie (magister inż.); starszym oficerem mechanikiem, specjalistą branży morskiej z ponad 35-letnim doświadczeniem w zarządzaniu technicznymi aspektami eksploatacji statków handlowych, w tym z 30-letnim doświadczeniem w roli starszego mechanika okrętowego. Wacław swoje doświadczenie zawodowe zdobywał na różnych typach statków morskich,
a w szczególności na zbiornikowcach do przewozu produktów naftowych
oraz produktów chemicznych. Ponadto Wacław to niezależny członek
i zaprzysiężony ekspert Krajowej Izby Gospodarki Morskiej KIGM
oraz Stowarzyszenia Ekspertów Morskich MEA.